İ.D.S.B ( İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği )

Vakıf Adına Temsilci :

T.G.T.V ( Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı )

Vakıf Adına Temsilci :